Dermatoskopia komputerowa znamion tzw. PIEPRZYKÓW

Ekspozycja na promieniowanie słoneczne, zwłaszcza na promieniowanie UV może wywołać niepożądane zmiany skórne od oparzenia słonecznego do czerniaka.

Czy jesteś w grupie ryzyka?

U każdego może rozwinąć się najgroźniejszy nowotwór skóry czerniak złośliwy.
Ryzyko to rośnie u osób spełniających następujące warunki:

  • Jasny fototyp – skóra, oczy i włosy jasne. Obecność piegów i podatność na oparzenia słoneczne
  • Uwarunkowania genetyczne – przypadek czerniaka w rodzinie lub wcześniejsze jego występowanie u samego pacjenta
  • Liczba znamion barwnikowych – liczne, więcej niż pięćdziesiąt (>50), o różnych kształtach, rozmiarach i zabarwieniu
  • W dzieciństwie i młodości przebyte oparzenia słoneczne
  • UVA – bardzo częste korzystanie z naświetlania w solariach i zawodowi kierowcy (szyby przepuszczają część promieni UV)

Co powinno zaniepokoić?

Pojawienie się nowych znamion o charakterze barwnikowym, innym wyglądzie niż pozostałe, szybko rosnące.

Zmiany w obrębie tych znamion ocenia się za pomocą skali ABCDE:

A – asymetria (symetryczne/niesymetryczne)
B – brzegi (regularne/nieregularne)
C – kolor (jednolity/niejednolity)
D – rozmiar (<5 mm/>5 mm)
E – rozwój (Duże zmiany w przeciągu kilku miesięcy)

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zmian wg skali ABCDE lub najmniejszych wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem dermatologiem, który oceni znamiona i wykona badanie dermatoskopowe zwykłe lub komputerowe.

Znamię barwnikowe czy czerniak?

Ocena

Makroskopowa
(ludzkim okiem)

Dermatoskopia
komputerowa