Zaleca się usuwanie czynników mogących mieć znaczenie przyczynowe (niedokwaśność żołądka, zakażenie Helicobacter pylorii, demodex folliculorum, Pityrosporum ovale i zaburzeń hormonalnych). Dzielimy je na: ogólne, miejscowe i wspomagające. W leczeniu ogólnym zaleca się jednoczesne podawanie antybiotyków z grupy tetracyklin z metronidazolem, W przypadku bardzo rozległych, krostkowych zmian izotreinoinę. Natomiast w terapii miejscowej stosuje się krem lub żel metronidazolowy oraz papki, pudry, pasty, roztwory i aerozole zawierające antybiotyki (erytromycynę i klindamycynę), kwas azelajowy, kwas witaminy A, nadtlenek benzoilu i siarkę. W przypadku stwierdzenia demdex folliculorum wskazany jest krotamiton lub lindan w spostaci kremu. W leczeniu wspomagającym podaje się duże dawki witamin działających przeciwłojotokowo głównie z grupy B, PP i C. Rumień i teleangiektazje usuwa się za pomocą lasera, a co raz rzadziej elektrokoagulacji.