Czynnikami usposabiającymi są: zaburzenia naczynioruchowe związane z układem nerwowym wegetatywnym, zaburzenia za strony pokarmowego objawiające się najczęściej niedokwaśnością soku żołądkowego, zakażenie Helicobacter pylorii i zaburzenia wewnątrzwydzielnicze na co wskazuje nie występowanie zmian przed okresem pokwitania u kobiet. Stwierdzono również w zmianach skórnych obecność demodex folliculorum, a w niektórych przypadkach rolę odgrywają grzyby drożdzopodobne z rodzaju Pityrosporum.