Blizna jest to tkanka nowotworzona, mniej wartościowa od skóry zdrowej i powstała w wyniku gojenia ubytków.
Charakteryzuje się zanikiem swoistego rysunku skóry, poletkowania, zmniejszoną sprężystością, ścieczeniem skóry oraz brakiem włosów, gruczołów potowych i łojowych.