ReduStim

01

Gabinet Dermatologii Ogólnej Estetycznej i Laserowej DERMEST pragnie zaprezentować najnowszy nabytek urządzenie ReduStim® francuskiej firmy Cosmosoft® do usuwania zarówno tłuszczu trzewnego jak i podskórnej tkanki podskórnej. Urzadzenie to funkcjonuje również pod nazwą BodySculptor

02

Jest to jedyne urządzenie tego typu, którego działanie nie ogranicza się jedynie do usuwania podskórnej tkanki tłuszczowej, lecz które również usuwa tłuszcz trzewny, co było niemożliwe w dotychczas stosowanych metodach. ReduStim® jest kompleksowym narzędziem przeznaczonym do leczenia nadwagi i otyłości oraz do walki z niepłodnością.

 1. Opis urządzenia

ReduStim® jest urządzeniem, które ma na celu stopniowe usuwanie – przez działanie pola magnetycznego – podskórnej tkanki tłuszczowej, jak również redukcję nadmiaru tłuszczu (brzusznego lub trzewnego), odpowiedzialnego między innymi za choroby sercowo naczyniowe, udary, nowotwory, a także niepłodność męską i żeńską, w szczególności u pacjentów otyłych.

ReduStim® składa się z osobnych komór na kończyny dolne, pasa brzusznego, dwóch pasów na ramiona oraz części na podbródek.

 1. Działanie
 • W urządzeniu ReduStim ® zastosowano wolnozmienne impulsowe pole magnetyczne, którego wartość waha się od 0 do 2 Gauss (natężenie pola magnetycznego ziemi). Przeciętna indukcja magnetyczna pola magnetycznego w jądrze zewnętrznym wynosi 25 gausów – 50 razy tyle co na powierzchni ziemi. Jest to całkowicie bezpieczna wartość, wynosząca maksymalnie 4 razy więcej niż wartość pola magnetycznego ziemi.
 • ReduStim ® wykorzystuje pole magnetyczne, które pozwala uniknąć naprężeń komórek, poprzez zmianę pola oscylacyjnego między dodatnim i ujemnym biegunem, co gwarantuje działanie bez negatywnego wpływu na organizm. Cosmosoft® jest opatentowaną metodą nieagresywnego i nieinwazyjnego oraz bezbolesnego zabiegu bez skutków ubocznych dla osób dbających o swoją sylwetkę.
 • Wolnozmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości wywołuje proces eliminowania komórek tłuszczowych poprzez pobudzanie kanałów wapniowych odpowiedzialnych za skurcze włókien mięśni gładkich, których zapotrzebowanie energetyczne prowadzi do spalania tłuszczu.
 • Zastosowanie dodatkowego mechanizmu mikrociśnienia ułatwia i przyspiesza odprowadzanie wytworzonych w trakcie zabiegu prostych kwasów tłuszczowych do układu limfatycznego, a następnie ich eliminację.

03

 1. Zalecany protokół:
 • Sesja 30 do 60 minut
 • Protokół „tradycyjny” (12 sesji: 2 lub 3 sesje w każdym tygodniu od 4 do 6 tygodni) i „ekspresowy” tryb codziennego leczenia (jedna sesja każdego dnia przez 2 tygodnie).

04

 

 1. Efekty
 • Potwierdzona badaniami klinicznymi utrata 6,1 cm w tali po 12-tu 30-minutowych sesjach.
 • Postępujące chudnięcie, zwłaszcza po drugiej sesji
 • Widoczna poprawa wyglądu sylwetki
 • Zmniejszenie wielkości odzieży o 1 – 2 rozmiary
 • Poprawa elastyczności i jędrności skóry
 • Trwałe uczucie dobrego samopoczucia i lekkości po zakończeniu sesji

05

 1. Wskazania
 • Globalne zwalczanie problemu nadwagi i otyłości u pacjentów .
 • Zespół metaboliczny jako czynnik ryzyka w chorobach sercowo-naczyniowych, udarze i nowotworach.
 • Niepłodność u osób otyłych.
 • Leczenie otyłości poporodowej.
 • Leczenie otyłości brzusznej w okresie menopauzy
 1. Przeciwwskazania
 • Rozrusznik serca
 • Ostre zapalenia wirusowe i bakteryjne
 • Ostre zapalenie tkanki podskórnej i stany zapalne żył (zatorowo-zakrzepowe)
 • Choroby zakaźne
 • Epizod zakrzepicy żył głębokich w przeciągu ostatniego pół roku
 • Obrzęki i wysięki w przebiegu ostrych stanów zapalnych
 • Niewyrównana niewydolność serca
 • Epilepsja
 • Ciąża
 1. Badania kliniczne:
 • Jest to jedyne urządzenie tego typu, którego działanie nie ogranicza się jedynie do usuwania podskórnej tkanki tłuszczowej ale i usuwania tłuszczu trzewnego, co w dotychczas stosowanych metodach było niemożliwe.
 • To nowe odkrycie doprowadziło do certyfikacji wyrobu medycznego zwanego ReduStim®, który jest dostępny dla ginekologów, kardiologów, endokrynologów, dietetyków i klinik płodności.

 

1) Badanie „chipy DNA”

Dr Philippe Benech (Prediguard)

Badanie określa, czy technologia „Chip DNA” wywołuje potencjalny wpływ podczas 12 sesji ReduStim® na aktywność genów ekspresji na poziomie krwi obwodowej u 11 pacjentów.

Stwierdzono, że urządzenie generuje silną, istotną odpowiedź na dodatnią modulację ekspresji 89 genów wspólnych dla wszystkich pacjentów u 73 proc. pacjentów, jednocześnie zmniejszając obwód pasa.

Geny modulowane w tym badaniu kierują się do komórek mięśni. Wykazano, że ReduStim® ma pozytywny wpływ na lipidy nagromadzone w rejonie brzucha, wokół wnętrzności i w mięśniach.

WNIOSEK: Sesje z ReduStim® wywołują niezauważalne skurcze mięśni w mięśniach gładkich, podobne do skurczów powstałych przy wysiłku fizyczny, które prowadzą do lipolizy tłuszczu brzusznego.

 

2) Badanie randomizowanej, podwójnie ślepej grupy.

Dr Rodi Courie (Inserm U939 – Szpital Pitié Salpêtrière) – Dr Florence Benichoux)

Ocena średniej utraty centymetrów w obwodzie talii u pacjentów z otyłością brzuszną po 12 sesjach ReduStim®.

Wykazano, że uwolnione kwasy tłuszczowe nie są przechowywane w wątrobie: ReduStim® dąży wręcz do detoksykacji wątroby.

WNIOSEK: Po kuracji (12 sesji) ReduStim® zaobserwowano średni spadek obwodu talii o 6,1 cm u chorych z otyłością brzuszną

 

3) Badanie działania przy niepłodności

Dr V. Gallot, Pr René Frydman, Pr R. Fanchin (Medycyna reprodukcyjna Jednostka, Hôpital Antoine Béclère – Clamart)

Zbadano wyniki zapłodnienia in vitro u niepłodnych pacjentek otyłych i z nadwagą, po zmniejszeniu ich obwodu talii po 12 sesjach ReduStim®.

Podczas badania, które zostało przeprowadzone w okresie od marca do grudnia 2011 roku, zbadano włączone 38 pacjentek podchodzących do IVF (pierwszym lub drugim razem) z indeksem masy ciała (BMI> 25 kg / m 2) i podzielono je na cztery grupy na podstawie ich BMI: Nadwaga (25 <BMI <29,9; n = 11), otyłość klasy I (30 <BMI

<34,9; n = 13), Otyłość Klasa II (35 <BMI <39,9; n = 8) i otyłość klasy III (BMI> 40 n = 6). Każda pacjentka korzystała z 12 sesji po 30 minut ReduStim® (2 sesje w

tygodniu) w okresie 6 tygodni poprzedzających stymulację jajników do zapłodnienia in vitro, bez jakiejkolwiek modyfikacji ustalonych procedur klinicznych.

WNIOSEK: Po kuracji (12 sesji) ReduStim®, kliniczne ciąże po zapłodnieniu in vitro, w otyłej populacji niepłodnych ze złym rokowaniem, wynoszą 55,55 proc., co odpowiada ponad 100 proc. wzrost średniej stymulacji.

 

4) Badanie z użyciem zdjęć CT

dr Habib Nouira, dr Bernadette Carpentier

Badania przeprowadzone z ReduStim® SP w trybie statycznym, polegające na ocenie wpływu wykorzystania urządzenia na zawartość podskórnego tłuszczu i trzewnej tkanki tłuszczowej po 12 30-minutowych sesjach poprzez porównanie przed leczeniem i po nim. Zastosowano skaner migawki bez przygotowania (Toshiba Aquilion 16). Wykonano dwa skany CT przed i po zastosowaniu Redustim® SP. Obwód talii porównano również przed i po obróbce z zastosowaniem pomiaru centymetrów.

Analizę biologiczną AST i ALT przeprowadzono także przed i po obróbce, w celu zbadania wpływu ReduStim na wątrobę. Pomiar ciśnienia krwi przeprowadzono u każdego pacjenta przed i po leczeniu.

Wyniki:

Badanie przeprowadzone u 20 ochotników (12 kobiet i 8 mężczyzn) ważących średnio 95,30 kg na S0 i ze średnim BMI w S0 30,90, po 12 sesjach z ReduStim® SP potwierdzono:

 • średni ubytek masy: 5,45 kg,
 • średnie zmniejszenie BMI: 6,
 • średnie zmniejszenie obwodu talii: 7 cm,
 • zmniejszenie masy tkanki tłuszczowej trzewnej o 8,2 proc.,
 • zmniejszenie podskórnej tkanki tłuszczowej o 4,1,
 • przeciętny spadek transaminazy ALT i AST: odpowiednio o 17,4 i 18 proc.

06

WNIOSEK: Obwód talii jako leczenie pierwszego rzutu i ilościowe oznaczanie masy trzewnej tkanki tłuszczowej jako leczenie drugiego rzutu, są prawdziwymi wskaźnikami bieżącego i przyszłego zdrowia osoby.